GEBRUIKSVOORWAARDEN

COPYRIGHT INFORMATIE

Zowat alles in, op en over deze website, is wettelijk beschermd. Copyright bestrijkt het grootste deel van de inhoud van de site: tekst, afbeeldingen, pictogrammen, afbeeldingen, audio, software programma’s, logo’s en vrijwel alles wat je maar kunt ofwel zien of horen. Als we niet in het bezit hoeft het auteursrecht, een van onze leveranciers of klanten doet. Auteursrechten dat de website te beschermen bestaan, zowel in de Verenigde Staten en zowat overal elders in de wereld. Misschien voel je vrij om alle inhoud van de site te gebruiken om te leren over en onze producten kopen. Elk ander gebruik, met inbegrip van reproductie, wijziging, distributie, transmissie, herpublicatie, of de weergave van de inhoud van de website is verboden. Doe het niet.

HANDELSMERKEN 

De naam Palladium, ons logo en alle andere namen en logo’s die op deze website om onze producten of functies van het product te identificeren, zijn alle handelsmerken van KSGB. (of, in enkele gevallen, onze leveranciers of zakenpartners). Niemand anders kunt elk van deze handelsmerken van hun bedrijf, zaken, producten of diensten, of op een andere manier die waarschijnlijk misleidend of verwarrend voor het publiek te identificeren, of dat kleineert Palladium of haar producten.

DISCLAIMER 

PALLADIUM LEVERT DEZE SITE OP EEN “AS IS” BASIS.
DIT BETEKENT K-SWISS geeft geen verklaring EN GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE, expliciet of impliciet, over de werking van de site, DE INHOUD , DE INFORMATIE IN HET OF DE PRODUCTEN IN getoond of gekocht bij de SITE. In het bijzonder, Palladium wijst elke impliciete garantie, met inbegrip van de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. De duur van een impliciete garantie die niet effectief wordt afgewezen zal worden beperkt tot de periode van negentig (90) dagen. Sommige staten geen beperkingen op de duur van een impliciete garantie niet toe, waardoor de bovenstaande beperking niet op u van toepassing.

Noch Palladium noch zijn filialen noch haar leveranciers aansprakelijk voor enige bijzondere, incidentele, bijkomende of typische schade, inclusief maar niet beperkt tot schade voor het verlies van gebruik, winstderving of verlies van gegevens of informatie van welke aard dan ook, voortvloeiende uit van of in verband met de site of een gekocht op de site van de producten, zelfs als Palladium of haar dochterondernemingen of haar leveranciers gewezen zijn op de mogelijkheid van dergelijke schade. In geen geval zal Palladium of haar dochterondernemingen of haar leveranciers aansprakelijk voor enige vordering met betrekking tot de Site, alle items gekocht op de site, het gebruik van elk van de voorgaande, of deze overeenkomst, hetzij in contract, onrechtmatige daad of enige andere theorie van aansprakelijkheid, meer bedragen dan de aankoopprijs (eventuele) vergoeding die u betaald voor de van toepassing zijnde aankoop op onze site. Sommige staten staan de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade, zodat de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing.

GEBRUIKERS INHOUD 

Tenzij anders aangegeven door Palladium, moet je niet te posten, uploaden of anderszins verzenden van materialen (waaronder, zonder beperking, tekst, audio, video, foto’s en audiovisuele werken) (gezamenlijk, “Inhoud”) op de site. Als je dat doet onder alle omstandigheden uploadt of anderszins verzenden van inhoud aan de site, u hierbij onherroepelijk toe te wijzen en over te dragen naar Palladium alle rechten, titels en belangen in en met betrekking tot dergelijke inhoud, inclusief, zonder beperking, alle auteursrechten of andere intellectuele eigendom in of met betrekking tot dergelijke inhoud. U verklaart en garandeert dat u de eigenaar van alle rechten op de inhoud, dat al deze rechten worden overgedragen naar Palladium heeft geleverd, en dat er geen Content elke persoon zal in diskrediet te brengen, in strijd zijn met andere wetgeving, omvatten elke seksuele, gewelddadige, druggerelateerde, racistische , seksistische, intolerant en andere schadelijke stoffen of berichten, of inbreuk maken of te ontvreemden enig intellectueel, eigendoms- of ander recht van een derde partij.

COPYRIGHT 

1.Indien uit een door een andere gebruiker of lid gegeven Content inbreuk maakt op uw auteursrechten, kunt u of uw agent een melding op grond van de Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) in te dienen door onze Copyright Agent met de volgende informatie schriftelijk (zie 17 USC Sectie 512 (c) (3) voor meer details):

a. Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht dat de vermeende inbreuk.

b. Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk beweerde te zijn geschonden, of indien meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele online site worden gedekt door een enkele kennisgeving, een representatieve lijst van dergelijke werken op die site.

c. Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd wordt dat het geschonden is, of het onderwerp is van inbreuk en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden uitgeschakeld, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat om het materiaal te lokaliseren .

d. Informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat om contact met de klagende partij, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mail adres waarop de klagende partij kan worden gecontacteerd. .

e. Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover geklaagd wordt, niet door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet.

f. Een verklaring dat de informatie in het bericht nauwkeurig is en, op straffe van meineed, dat de klagende partij bevoegd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht dat de vermeende inbreuk.

Palladium’s aangewezen Copyright Agent om meldingen van vermeende schending van het ontvangen, kunnen als volgt worden bereikt:

Per post: :

Copyright Agent

Palladium Legal Department

31248 Oak Crest Drive

Westlake Village, CA 91361

Per email: kslegal@k-swiss.com

Per fax: 818 706 5397.

Het telefoonnummer van het copyright Agent is 818 706 5100. Houd er echter rekening mee dat de kennisgeving per telefoon is niet voldoende. .

2. Als u van mening dat elke gebruiker inzendingen die wij te verwijderen op basis van een melding van inbreuk onder de DMCA geen inbreuk maakt, kunt u een contra-bericht te sturen met daarin de volgende informatie aan de Copyright Agent (zie 17 USC Sectie 512 (g) (3) voor verdere details

a. Je fysieke of elektronische handtekening.

b. Identificatie van het materiaal dat is verwijderd of waartoe toegang is uitgeschakeld en de locatie waarop het materiaal verscheen voordat het werd verwijderd of de toegang tot het werd uitgeschakeld geweest.

c. Een verklaring op straffe van meineed, dat de abonnee heeft een goed vertrouwen geloven dat het materiaal is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een vergissing of verkeerde identificatie van het materiaal dat moet worden verwijderd of uitgeschakeld.

d. Uw naam, adres en telefoonnummer, en een verklaring dat u instemt met de rechtsbevoegdheid van de Federal District Court voor het gerechtelijk arrondissement waarin uw adres zich bevindt, of als uw adres is buiten de Verenigde Staten, voor elk gerechtelijk arrondissement waarin de Amerikaanse kunnen worden gevonden, en dat u dienst van proces van de persoon die de kennisgeving op grond van paragraaf (c) op voorwaarde zal accepteren (1) (C) (dat is, de persoon die beweerde dat de Gebruikersbijdrage inbreuk elke auteursrecht) of een vertegenwoordiger van een dergelijke persoon.

WIJZIGINGEN

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen door het plaatsen van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden dergelijke wijziging wordt onmiddellijk van kracht, tenzij u of wij anders overeenkomen.

×
Welcome Newcomer